Gin Ichimaru Captain of the 3rd Division

Gin Ichimaru (市丸 ギン, Ichimaru Gin) was the Captain of the 3rd Division of the Gotei 13 until he betrayed Soul Society

Gin Ichimaru Captain of the 3rd DivisionGin Ichimaru Captain of the 3rd Division

Gin Ichimaru ImageGin Ichimaru Image

Gin Ichimaru Shinso Zanpakuto BleachGin Ichimaru Shinso Zanpakuto Bleach